Εκτύπωση


Διαβαστε εδώ το  καταστατικό του συλλόγου καθώς και την εγκύκλιο με χρήσιμα στοιχεία για φορείς κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Έτος 2018


KATASTATIKO 2018

 
Έτος 2009


 

  KATASTATIKO PSD   STOIXEIA PNG